Privatumo politika

  1. Bendrosios nuostatos
   1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Žingeida“, įmonės kodas 304174001, esanti adresu Konstitucijos pr. 9-13, Vilnius, tel.: +370 630 33153, el. paštas: uabzingeida@gmail.com, atsiskaitomoji sąskaita AB SEB banke, Nr. LT49 7044 0600 0807 6988 (toliau – Paslaugų teikėjas) ir tai asmuo, užsakantis paslaugas, sumokėjęs nurodytą kainą ir įgijęs teisę dalyvauti pamokoje (toliau – Jūs, Jūsų). pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
   2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
   3. Svetainėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad paslaugų teikėjas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
  2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
   1. Paslaugų teikėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
    1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
    2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
    3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
    4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
    5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
    6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
     SVARBU: Norėdami užtikrinti pamokų kokybę, jas įrašinėjame. Patvirtiname, kad viešoje erdvėje pamokų įrašų nenaudojame ir suėjus 1 mėn. laikotarpiui juos šaliname.
   2. Paslaugų teikėjas gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita svetainės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
    1. Pateikti informaciją pagal Jūsų užklausas.
    2. Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras).
    3. Naujienlaiškių siuntimui.
    4. Tinklapio naudojimo paslaugom.
    5. Tiesioginiais rinkodaros tikslais.
  3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
   1. Paslaugų teikėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.
   2. Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  4. Registracijos pateikimo taisyklės
   1. Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis svetaine.
  5. Slapukai (angl. cookies)
   1. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. “cookies”). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis e-parduotuve sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.
  6. Google Analytics
   1. Naudojame “Google Analytics”, kad matytumėme statistines analizes. “Google Analytics” žiniatinklio analizės paslauga yra teikiama “Google Inc.”, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94034, JAV („Google“). „Google Analytics“ naudoja slapukus, tekstinius failus, kurie išsaugomi Jūsų kompiuteryje ir leidžia analizuoti, kaip Jūs naudojatės tinklapiu. Slapuko sugeneruota informacija apie Jūsų naudojimąsi šiuo tinklapiu bus perduodama „Google“ serveriui JAV ir ten saugoma. Tačiau, jei šiame tinklapyje bus įjungtas IP anonimizavimas, jūsų IP adresas bus sutrumpintas Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Europos ekonominės erdvės sutarties šalyse. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas bus siunčiamas į „Google“ serverį JAV ir ten sutrumpinamas. „Google“ šio tinklapio operatoriaus vardu naudos šią informaciją, kad įvertintų naudojimąsi šiuo tinklapiu, sudarytų ataskaitas apie veiklą tinklapyje ir tinklapio operatoriui teiktų kitas paslaugas, susijusias su tinklapio ir interneto naudojimu. IP adresas, kuris iš Jūsų naršyklės bus perduotas „Google Analytics“, nebus susietas su kitais „Google“ duomenimis. Galite užkirsti kelią „Google“ rinkti slapukų sugeneruotus duomenis apie Jūsų naudojimąsi tinklapiu (įskaitant Jūsų IP adresą) ir šių duomenų apdorojimui, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
    Daugiau informacijos galite rasti http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=lt arba http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (bendra informacija apie „Google Analytics“ ir duomenų apsaugą).
  7. Google AdWords
   1. Naudojame „Google AdWords“ internetinės reklamos programą ir konversijų stebėjimą kaip „Google AdWords” dalį. „Google Conversion Tracking” yra „Google Inc.” teikiama analizės paslauga (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV, “Google”). Slapukas bus nustatytas, jei į mūsų tinklapį pateksite per „Google” skelbimą. Šie slapukai nustos galioti po 30 dienų, jie nėra naudojami asmeniniam identifikavimui. Jei apsilankote tam tikrose mūsų tinklapio dalyse, o slapuko galiojimo laikas dar nesibaigęs, „Google“ ir mes galime atpažinti, kad spustelėjote skelbimą ir buvote nukreipti į mūsų tinklapį. Kiekvienas „AdWords“ užsakovas gauna atskirą slapuką, t. y. slapukų negalima atsekti per „AdWords“ užsakovų tinklapius. Iš konversijos slapukų gauta informacija naudojama generuoti konversijų statistiką „AdWords“ reklamos užsakovams, kurie pasirinko konversijų stebėjimą. Reklamos užsakovai sužino bendrą vartotojų, kurie spustelėjo jų skelbimą ir buvo nukreipti į konversijų stebėjimo puslapį, skaičių. Tačiau jie negauna jokios informacijos, leidžiančios asmeniškai identifikuoti vartotojus. Todėl negalima susieti asmens duomenų su vartotojo duomenimis. Jei norite išjungti konversijų stebėjimo slapukus, galite atitinkamai nustatyti savo naršyklę, kad ji blokuotų slapukus iš domeno: „googleadservices.com”.
  8. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos
   1. Paslaugų teikėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.
  9. sų teisės
   1. prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;
   2. reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
   3. reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
   4. reikalauti ištrinti asmens duomenis;
   5. atšaukti savo sutikimą, jei duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu;
   6. prašyti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui;
   7. nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kai jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu.
   8. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos – www.ada.lt).Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundus, pranešimus ar prašymus Jūs galite pateikti mums el. paštu: uabzingeida@gmail.com.
  10. Kandidatų į darbuotojus asmens privatumo politika
    1. Šioje kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politikoje pateikiame informaciją apie UAB “Žingeida” vykdomą kandidatų asmens duomenų tvarkymą.
    2. Vykdydami atrankas į “Žingeida” esančias laisvas darbo vietas, mes tvarkome toliau nurodytus Jūsų duomenis:
     Informacija apie kandidatą:

     • vardas,
     • pavardė,
     • gimimo data,
     • gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas,
     • pašto adresas,
     • telefono numeris,
     • informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai),
     • informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija),
     • informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai),
     • informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose,
     • darbdavių rekomendacijos, atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantys asmenys, jų kontaktai, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys.
    3. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas.
    4. Asmens duomenų saugojimo terminas: vykstant atrankoms į kandidato pasirinktą (-as) darbo vietą (-as); pasibaigus atrankoms, ne ilgiau kaip 5 metus.
    5. Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų CV, gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške pateiktus duomenis numatytu tikslu mes laikome gautu, kai mums pateikiate savo CV, ir kitus dokumentus.
    6. Jeigu informaciją apie Jūsų kandidatūrą, Jūsų CV, gauname iš įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos portalų, socialinių tinklų ir kitų darbo paieškos paslaugas teikiančių subjektų, mes darome prielaidą, kad esate gavęs/usi visą reikiamą informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą ir esate suteikęs/usi savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis tokias paslaugas teikiančiam subjektui.
    7. Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių mes rinksime tik gavę atskirą Jūsų sutikimą. Pavyzdžiui, Jūsų pateiktas rekomendacijas mes tikrinsime arba atsiliepimo iš Jūsų darbdavio teirausimės tik tuo atveju, jeigu Jūs mums suteiksite sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį ir gauti atsiliepimą apie Jus.
    8. Jeigu pasibaigus atrankai mes nepasirinksime Jūsų kandidatūros ir nesudarysime su Jumis darbo sutarties, tuomet Jūsų duomenis saugosime tik gavę Jūsų sutikimą dėl tolimesnio duomenų saugojimo kandidatų duomenų bazėje, jei būsite susitikę su kandidatų privatumo politika vykdant apklausą pirmame etape.
    9. Šaltiniai iš kurių renkami kandidatų duomenys:
     1. Jūsų duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų – kuomet atsiliepiate į mūsų darbo skelbimą, pateikiate savo CV, kandidato anketą ir kitus kandidatavimo dokumentus.
     2. Minėtą informaciją apie Jūsų kandidatūrą ir dokumentus taip pat galime gauti iš darbo paieškos ir atrankos paslaugas teikiančių subjektų.
     11. Kandidatų teisės, kurias suteikia duomenų apsaugos teisės aktai. Pagal įstatymą turite teisę:

     1. Prašyti informacijos apie tai, ar mes turime Jūsų asmens duomenis ir, jei taip, kokia tai informacija ir kodėl ją laikome/naudojame.
     2. Paprašyti pakoreguoti mūsų turimus asmens duomenis apie Jus. Galite paprašyti pašalinti tokius asmens duomenis, kuriuos mums toliau tvarkyti nėra jokio pagrįsto tikslo. Taip pat, galite prašyti pašalinti Jūsų asmens duomenis, dėl kurių apdorojimo paprieštaravote.
     3. Galite paprieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui, kuomet remiamės teisėtu interesu ir yra tam tikra konkreti situacija, dėl kurios norite prieštarauti duomenų tvarkymui šiuo pagrindu.
     4. Paprašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Galite mūsų paprašyti nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, tarkime, jei norite, kad nustatytume jų tikslumą ar jų tvarkymo priežastį.
     5. Paprašyti perduoti Jūsų asmens duomenis elektronine ar kita forma Jums ar kitai šaliai (paprastai vadinamai teise į „duomenų perkeliamumą“). Tokiu būdu galite iš mūsų pasiimti savo duomenis ir turėti galimybę duoti savo duomenis kitai šaliai.
     6. Atsiimti sutikimą. Jei pateikėte savo sutikimą rinkti, tvarkyti ar perduoti savo asmens duomenis konkrečiu tikslu, turite teisę bet kuriuo metu atsiimti savo sutikimą. Sužinoję, kad atsiėmėte savo sutikimą, daugiau nebetvarkysime Jūsų informacijos tuo tikslu ar tikslais, dėl kurių iš pradžių davėte sutikimą, nebent turėtume kitą juridinį pagrindą tai padaryti pagal įstatymus.

      12. Prašymų nagrinėjimas: gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir įsitikinę Jūsų tapatybe, mes įsipareigojame nedelsdami, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kuriuos atlikome pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgiant į prašymų skaičių, mes turime teisę laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis. Visais kandidatų asmens duomenų tvarkymo klausimais galite susisiekti el. pašto adresu: uabzingeida@gmail.com.